Object structure

Creator:

Karczewska, Joanna

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Title:

Nieznany XVII-wieczny dokument do dziejów babimojskich kościołów = Unknown XVIIth Century document of the history of the churches in Babimost

Group publication title:

Studia Zachodnie, 18

Subject and Keywords:

Babimojszczyzna ; dyplomatyka ; historia kościoła ; Babimost area ; history of church ; diplomatics

Abstract_pl:

Publikacja dotyczy przeszłości parafii i liczby kościołów w dawnym Babimoście. Publikowany dokument pochodzi z 1646 r. i pozwala poznać chronologię powstania i uposażenie babimojskiego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny. Świątynia ta miała zapewne najdawniejszą genezę wśród babimojskich kościołów. Nie zachowała się w swej pierwotnej średniowiecznej postaci, ze względu na nietrwały budulec, lecz w miejscu pierwotnej lokalizacji stawiano kolejny budynek kościoła.

Abstract:

The article concerns history of the parishes and churches in Babimost. I publish document from 1646 which get to know chronology of beginning of the Holy Mary?s church and his property. This church was probably the oldest in Babimost. The Holy Mary church doesn?t preserve in its mediaeval form. The original wooden church burnt couple times but after it was destroyed in the same place new church was built.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

385-390

Source:

Studia Zachodnie, tom 18

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II