Object structure

Creator:

Mazur, Karolina ; Kulczyk, Zdzisław

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Isolating mechanisms as sustainability factors of resource-based competitive advantage = Mechanizmy izolacji jako czynnik trwałości zasobowej przewagi konkurencyjnej. Studium przypadku

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

ujęcie zasobowe ; mechanizmy izolacji ; trwała przewaga konkurencyjna ; małe przedsiębiorstwo ; Resource Based View ; isolating mechanisms ; sustainable competitive advantage ; small business

Abstract_pl:

Zasoby strategiczne, czyli takie, które spełniają warunki VRIN, generują dla przedsiębiorcy zyski wyższe niż u konkurencji. Możliwość długotrwałego osiągania tych wysokich zysków może być zabezpieczona przez mechanizmy izolacji. Do mechanizmów tych należą: niejednoznaczność przyczynowa, czas trwania, ścieżka zależności, uwarunkowania historyczne, powiązania społecznie złożone i dysekonomia kompresji czasu. Mechanizmy te mogą być oparte na woli lub na możliwościach. Mogą także być rozpatrywane na poziomie indywidualnym, organizacyjnym i społecznym. Artykuł przedstawia analizę przypadku ilustrującą systemy kategoryzacji tych mechanizmów.

Abstract:

Strategic resources which fulfill conditions of VRIN generate extraordinary profits for organizations. The possibility of these long-term profits (rents) to achieve can be protected by isolating mechanisms. These mechanisms can be different but the most important are causal ambiguity, lead time, path dependency, the role of history, socially complex links and the time compression diseconomies. These mechanism can be WIM and AIM type (based on willingness or ability). They can be also analyzed on individual, organizational or social levels. The article presents the case study which supports available systems of mechanism categorization.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0053

Pages:

38-53

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego