Object structure

Creator:

Kużdorowicz, Paweł ; Witkowski, Krzysztof ; Vidová, Helena

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Modelling value stream flows in the enterprise supply chain = Modelowanie przepływów strumieni wartości w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

łańcuch dostaw ; model SCOR ; strumień wartości ; system ERP ; supply chain ; SCOR model ; stream flow ; ERP system

Abstract_pl:

Artykuł podejmuje problematykę zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie. Przedstawiono koncepcję modelowania przepływów strumieni wartości osadzonych w zintegrowanym systemie informatycznym klasy ERP. Skoncentrowano się na przepływach strumieni wartości w obszarach zaopatrzenia, produkcji oraz sprzedaży przedsiębiorstwa ilustrując je na przykładach.

Abstract:

Value stream flows in the supply chain This paper discusses supply chain management in an enterprise. A concept of modelling value stream flows defined in an integrated ERP-class information system is presented. The paper focuses on value stream flows in the areas of procurement, production, and sales in an enterprise. Such flows are illustrated by examples.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0066

Pages:

212-224

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego