Object structure

Title:

Using smartphones in supply chains = Wykorzystanie smartfonów w łańcuchach dostaw

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Creator:

Szymczak, Maciej

Subject and Keywords:

łańcuch dostaw ; zarządzanie łańcuchem dostaw ; smartfony ; technologie mobilne ; supply chain ; supply chain management ; smartphones ; mobile technologies

Abstract_pl:

Telefony komórkowe na dobre zagościły w naszym życiu. Ich rozwój doprowadził do tego, że obecnie stanowią one zminiaturyzowane komputery o sporych możliwościach obliczeniowych i wielu rozmaitych funkcjach, zwane smartfonami. Otwierają się nowe możliwości wykorzystania tych urządzeń - także w biznesie. Jak się okazuje już dzisiaj smartfony cieszą się największą popularnością pośród urządzeń mobilnych wykorzystywanych w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Z pewnością jako wszechstronne urządzenia wielofunkcyjne zwiększą one jeszcze swój udział w realizacji zadań biznesowych w tym obszarze w najbliższych latach. Celem artykułu jest charakterystyka potencjalnych obszarów wykorzystania smartfonów w zarządzaniu łańcuchem dostaw na tle aktualnych tendencji. Przywołane przykłady wykorzystania posłużą do sformułowania wniosków na temat spodziewanych efektów implementacji i najbardziej obiecujących obszarów wdrożeń. Rozważaniom będzie towarzyszyć szerszy, społeczny kontekst, co jest nieuniknione jeśli traktować konsumenta jako ostatnie ogniwo łańcucha dostaw, które poprzez zgłaszany popyt staje się czynnikiem sprawczym wszelkich przepływów rzeczowych.

Abstract:

Mobile phones have settled in our lives for good. The technological development made them actual miniature computers with significant computing capability and many diverse functions, which earned them the name "smartphones". They create new possibilities of application, also in business environments. As it turns out, already today smartphones are the most popular mobile devices used in supply chain management. Surely, as versatile and multi-functional devices, they will gain even larger share in the implementation of business tasks in the foreseeable future. The purpose of this paper is to describe the potential areas in supply chain management smartphones can be used in, compared to the current trends. The specified examples of application will be used to draw conclusions regarding the expected effects of use and most promising areas of implementation. These deliberations will be put in a wider social context, which is inevitable if we are to treat the consumer as the last link in the supply chain which, owing to the reported demand, is becoming a causative factor in all flows of goods.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0067

Pages:

225-238

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego