Object structure

Creator:

Bartkowiak, Edyta

Title:

Z historii opieki. Szpitale i zakłady zakonne dla dzieci w tradycji polskiej = From the history of caregiving. Monastic hospitals and care institutions for children in Polish tradition

Group publication title:

Relacje, t. 2

Subject and Keywords:

opieka nad dzieckiem ; formy opieki nad dzieckiem ; Szpital ; przytułek ; sierociniec ; ochronka dla dzieci ; przedszkole ; żłobek ; pogotowie opiekuńcze ; siostry zakonne ; zgromadzenie zakonne ; child care ; forms of child care ; hospital ; almshouse ; orphanage ; children?s homes ; kindergarten ; nursery ; shelter houses ; nuns ; religious congregation

Abstract_pl:

W artykule zaprezentowano najlepsze doświadczenia zgromadzeń zakonnych w historii opieki nad dzieckiem. W tradycji polskiej początki opieki zastępczej wiążą się z powstaniem pierwszych szpitali - przytułków, a następnie sierocińców zakonnych dla dzieci. Z dziejami Kościoła katolickiego splata się też geneza dawnych ochronek, archetypów dzisiejszych przedszkoli. Żeńskie zgromadzenia zakonne przyczyniły się również do wykreowania innych form opieki, jak żłobki czy modne swego czasu pogotowia opiekuńcze. Niniejsza analiza ukazuje aktywność sióstr zakonnych na każdym z wymienionych obszarów i przemiany, jakim podlegały najważniejsze formy opieki nad dzieckiem na przestrzeni wieków.

Abstract:

The article presents the best experience of religious orders in the history of child care. In Polish tradition the origins of foster care are associated with the formation of the first monastic hospitals - almshouses for children and later monastic orphanages. The history of the Catholic Church is also connected with the origins of children?s homes, the archetypes of contemporary kindergartens. Female orders also contributed to the formation of other forms of care, including nurseries, or once fashionable shelter houses. This analysis presents the activity of nuns in each of these areas and the changes that have occurred in the major forms of child care over time.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

41-60

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego