Object structure

Creator:

Kapliński, Oleg

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

Modelling construction processes: a review of research and dissertations at the Poznań University of Technology = Modelowanie procesów budowlanych: przegląd badań oraz dysertacji realizowanych w Politechnice Poznańskiej

Group publication title:

CEER, nr 1 (2005)

Subject and Keywords:

modelowanie procesów budowlanych ; procesy budowlane ; Politechnika Poznańska ; construction management ; construction engineering ; modelling of processes ; application of mathematical methods ; hybrid methods

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia osiągnięcia, tematy badań oraz nagrody Zakładu Technologii i Organizacji w Budownictwie Politechniki Poznańskiej z zakresu modelowania procesów budowlanych. W ramach przeglądu problemów i metod badawczych zwrócono uwagę na potrzebę analizy zjawisk (np. równowagi, oczekiwania), konieczność stosowania metody indukcji oraz szerszego wykorzystania metod hybrydowych. Wskazano obszary badań oraz dokonano przeglądu publikacji pracowników Zakładu - głównie obcojęzycznych.

Abstract:

The achievements, grants and awards presented to the Chair of Construction Engineering and Construction Management at PUT in the field of modelling of construction processes are reviewed in the article. The needs of phenomena analysis (e.g. waiting, equilibrium), use of the induction method and an application of hybrid methods have been indicated in the review of the problems and modelling methods. Selected areas, mainly of research published abroad by our authors, have been analysed among other publications in context of discussion of research areas.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2005

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

85-105

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego