Object structure

Creator:

Dittmann, Gerhart

Contributor:

Roenig, Jan - tł.

Title:

Dydaktyczne problemy współdziałania w zakresie przeżycia literackiego, zdobywania wiedzy i kształtowania przekonań w nauczaniu literatury = Didactic Problems of Co-Operation in the Field of Literary Experience, Attainment of Erudition and Formation of Convictions in Teaching Literature

Group publication title:

Dydaktyka Literatury, 4

Subject and Keywords:

dydaktyka literatury

Abstract:

The author motivates in his paper, that the essential condition for an efficiency in teaching literature is the dialectic connexion of aesthetic experience, attainment of erudition and formation of convictions. In the process of perception of a piece of literary work the reader's whole personality is engaged and the aesthetic experience is a creative act. ; Analyzing connexions between literary experience on one side and perception and formation of convictions in teaching literature on the other side, the author presents some didactical recommendations as concentration in the process of teaching on essentials, as consideration of the literary work's peculiarity, the relation between parts and the whole, consideration of the purpose in the didactic process and the necessity of problem-teaching.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Zielona Góra: Kuratorium Oświaty i Wychowania

Date:

1981

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

181-189

Source:

Dydaktyka Literatury, tom 4

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego