Object structure

Creator:

Trzop, Beata ; Zielińska, Maria

Title:

Znamy się tylko z widzenia? Polacy o kontaktach z Niemcami w świetle badań Lubuskiego Sondażu Społecznego = We know each other only by sight? The Poles about their contacts with the Germans in the light of the Lubus Social Survey

Group publication title:

Relacje, t. 3

Subject and Keywords:

socjologia pogranicza ; kontakty polsko-niemieckie ; dyfuzja kultury ; sąsiedztwo ; badania sondażowe ; sociology of borderland ; polish-german relationships ; cultural diffusion ; neighborhood ; social survey

Abstract_pl:

Celem artykułu jest ukazanie, w jakim stopniu mieszkańcy pogranicza polsko- niemieckiego wykorzystują możliwości związane z bliskością granicy z Niemcami. W artykule analizowane są dane empiryczne pochodzące z cyklicznego badania realizowanego w Instytucie Socjologii UZ: Lubuski Sondaż Społeczny. Poruszana problematyka lokuje się w obszarze zainteresowań socjologii pogranicza oraz zagadnień związanych z dyfuzją kultury.

Abstract:

The aim of this paper is to present the characteristic of behavior of the inhabitants of the Polish-German borderland associated with the proximity of the border with Germany. The empirical base for this study are data from longitudinal studies conducted in the Institute of Sociology (University of Zielona Gora) called Lubus Social Survey. The analyzed issues are located in the area of interest of sociology of borderlands and the diffusion of culture.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

81-94

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 3

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego