Object structure

Creator:

Bylica, Piotr (1976- )

Contributor:

Jodkowski, Kazimierz (1950 - ) - red.

Title:

Spór o naukowość teorii inteligentnego projektu

Group publication title:

Teoria inteligentnego projektu

Subject and Keywords:

inteligentny projekt ; nauka a religia

Abstract_pl:

W niniejszym artykule przedstawię koncepcję znaną jako teoria inteligentnego projektu (TIP) i rozstrzygnąć, czy teoria ta może dziś być uznana za naukową. We Wprowadzeniu chciałbym wskazać na istnienie w filozoficznej tradycji koncepcji celowościowo wyjaśniających porządek przyrodniczy. ; Skupię się przy tym na Paleyowskim argumencie na rzecz istnienia projektu oraz Projektanta. Wskażę też na istotną rolę filozofii F. Bacona oraz prac K. Darwina w ukształtowaniu współczesnego naturalistycznego paradygmatu nauki. Kończąc Wprowadzenie pokreślę najważniejsze różnice między Paleyowską a współczesną propozycją znaną jako "teoria inteligentnego projektu", starającą się wykazać istnienie celowości przyrodzie. ; W dalszej części wskażę na społeczne aspekty funkcjonowania teorii inteligentnego projektu, szczególnie na umiejscowienie jej działalności i obecność w kontekście oficjalnych instytucji naukowych. Dokonam też oceny stanowiska, zgodnie z którym TIP jest koncepcją kreacjonistyczną. W ostatniej części będę sprawdzał, czy TIP jest empirycznie testowalna, zwracając uwagę, że na ocenę jej naukowości istotny wpływ ma związek współczesnej nauki z naturalizmem.

Description:

seria: Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy

Publisher:

Warszawa: Megas

Date:

2007

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

51-78

Language:

pol

Rights:

Jodkowski, Kazimierz ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego