Object structure

Creator:

Sober, Elliott (1948- )

Contributor:

Jodkowski, Kazimierz (1950 - ) - red.

Title:

Co jest nie tak z Inteligentnym Projektem?

Group publication title:

Teoria inteligentnego projektu

Subject and Keywords:

inteligentny projekt ; nauka a religia

Abstract_pl:

Jedną z najbardziej wyraźnych różnic między teorią inteligentnego projektu (ID) a wcześniejszymi formami kreacjonizmu jest to, że teorię ID często formułuje się w postaci względnie umiarkowanych twierdzeń. Na przykład kreacjonizm młodej Ziemi zaprzeczał, jakoby ludzie mieli wspólnych przodków z innymi gatunkami, jednocześnie twierdząc, że Bóg zaprojektował wszystkie organizmy, oraz że życie na Ziemi istnieje od najwyżej 10 000 lat. ; Teoria ID, przynajmniej ta w najprostszej postaci, nie odnosi się do tych trzech twierdzeń. Teza, którą będę określał mianem mini-ID, mówi, że złożone przystosowania, które obserwujemy u organizmów (np. oko kręgowców), zostały zaprojektowane przez inteligentnego twórcę. Naukowcy podważyli kreacjonizm młodej Ziemi, przedstawiając fakty przemawiające na rzecz istnienia wspólnego przodka i dawnych form życia. Te argumenty nie podważają jednak mini-ID. Czy oznacza to, że teza mini-ID jest dobrze poparta empirycznie?

Description:

seria: Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy

Publisher:

Warszawa: Megas

Date:

2007

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

181-189

Language:

pol

Rights:

Jodkowski, Kazimierz ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego