Show structure

Title:

Prediction of deflection from flatness and a vertical position with the use of neural networks = Predykcja odchyleń od płaskości i pozycji pionowej z zastosowaniem sieci neuronowych

Group publication title:

CEER, nr 9 (2012)

Creator:

Mrówczyńska, Maria

Subject and Keywords:

sieci neuronowe ; odchylenia od płaskości ; predykcja odchyleń ; kościół Najświętszej Maryi Panny (Toruń) ; neural networks ; deflections from flatness ; prediction ; church of the Blest Virgin Mary (Toruń)

Abstract_pl:

W artykule podjęto próbę wykorzystania sieci neuronowych jednokierunkowych wielowarstwowych do predykcji odchyleń od płaskości i pozycji pionowej ścian budynku, na przykładzie pomiarów okresowych kościoła Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. ; Wykorzystane metody sztucznej inteligencji w postaci sieci neuronowych typu sigmoidalnego były uczone metodą propagacji wstecznej błędu, która bazuje na znanych z teorii optymalizacji metodach gradientowych. Prognoza wielkości wychyleń od pionu i płaskości została przeprowadzona dla jednej epoki pomiarowej na podstawie dziesięciu pomiarów okresowych wykonanych w kilkuletnich odstępach czasu.

Abstract:

The paper presents an attempt to apply unidirectional multilayer neural networks in the prediction of the deflections from flatness and from a vertical position of building walls, on an example of periodic measurements in the church of the Blessed Virgin Mary in Toruń. ; The applied methods of artificial intelligence in a form of sigmoid neural networks were taught with the use of the backpropagation method, which bases on the gradient methods described in optimization theories. The prognosis of the values of the deflections from flatness and from vertical position was carried out for a single measurement epoch on the basis of ten periodic measurements performed at several-year intervals.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

73-81

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 9

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego