Object structure

Creator:

Zagaj, Irmina ; Ulbrich, Roman

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

The use of the image analysis method for the segregation of shredded waste in an air classifier = Wykorzystanie metod analizy obrazu do segregacji odpadów rozdrobnionych w klasyfikatorze pneumatycznym

Group publication title:

CEER, nr 13 (2014)

Subject and Keywords:

segregacja ; odpady rozdrobnione ; klasyfikator pneumatyczny ; metoda analizy obrazu ; segregation ; shredded waste ; air classifier ; image analysis method

Abstract_pl:

Segregacja odpadów rozdrobnionych jest jedną z technologii gospodarki odpadami, obejmującą zagadnienia związane z segregacją ręczną, która została wzbogacona o klasyfikację pneumatyczną. W niniejszym artykule przedstawiono klasyfikator pneumatyczny oraz możliwości wykorzystania metod analizy obrazu do oceny segregacji odpadów rozdrobnionych. Tego rodzaju klasyfikatory pneumatyczne mają istotne znaczenie ze względu na sprawność urządzenia, a także charakter prowadzenia segregacji. Autorzy przedstawili wyniki badań dotyczących analizy obrazu segregacji odpadów rozdrobnionych w oparciu o wykorzystanie metod analizy obrazu.

Abstract:

Segregation of shredded waste is one of the technologies of waste management, along with issues related to manual segregation, while nowadays it starts to be associated with pneumatic classification. This paper discusses the use of an air classifier and image analysis techniques for the purposes of evaluation of segregation of shredded waste. This type of air classifier plays an important role due to the efficiency of the device and the characteristics of segregation. The authors report the results of research into image analysis of segregation of shredded waste on the basis of the use of image analysis.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2014-0018

Pages:

97-107

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 13

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego