Object structure

Creator:

Budka, Anna ; Kayzer, Dariusz ; Zbierska, Janina ; Borowiak, Klaudia ; Barałkiewicz, Danuta ; Hanć, Anetta

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Canonical variate analysis of chlorophyll content in plants exposed to different lead concentrations in ambient air conditions = Analiza zmiennych kanonicznych zawartości chlorofilu w roślinach eksponowanych na różne stężenia ołowiu w powietrzu atmosferycznym

Group publication title:

CEER, nr 14 (2014)

Subject and Keywords:

ołów ; chlorofil ; życica wielokwiatowa ; analiza zmiennych kanonicznych ; lead ; chlorophyll ; Italian ryegrass ; canonical variate analysis

Abstract_pl:

Praca prezentuje rezultaty biomonitoringu ołowiu w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Do oceny zawartości poziomu ołowiu wykorzystano rośliny życicy wielokwiatowej. Dodatkowo w liściach oznaczono zawartość chlorofilu (a+b, a oraz b) w świeżej masie. ; Rośliny eksponowano w okresie wegetacyjnym roku 2011 na pięciu stanowiskach badawczych różniących się parametrami środowiskowymi oraz w warunkach kontrolnych. Rośliny eksponowano w 28-dniowych okresach badawczych. Wyniki zawartości Pb oraz poziomów chlorofili w różnych miejscach ekspozycyjnych oraz seriach testowano z zastosowaniem wielowymiarowej analizy wariancji. ; Wykazano zmienność zawartości Pb oraz poziomów wszystkich form chlorofilu w różnych miejscach ekspozycyjnych i seriach. Najniższe zawartości ołowiu oraz najwyższe poziomy wszystkich form chlorofilu zaobserwowano na stanowisku podmiejskim. W pracy wykazano przydatność analizy zmiennych kanonicznych do graficznej prezentacji wyników biomonitoringu powietrza.

Abstract:

This paper presents the results of biomonitoring of Pb in ambient air. For this purpose Italian ryegrass was used to evaluate Pb level. Additionally chlorophyll forms (a+b, a and b) were measured in leaves. Plants were exposed at 5 sites varying in environmental characteristics in the 2011 growing season. A similar set of plants was conducted in control conditions. ; Three 28-day long exposure series were performed. The aim of this study was to analyse the relation between Pb level and chlorophyll content in various exposure sites and series using multivariate analysis of variance. ; The analysis revealed variability of Pb and all chlorophyll forms contents in different exposure sites and series. The lowest level of Pb concentrations was noted at a suburban site together with the highest level of all chlorophyll forms contents. Canonical variate analysis could be a proper tool for a graphical data presentation of Pb level in plants exposed to various environmental conditions.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2014-0022

Pages:

15-26

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 14

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego