Object structure

Creator:

Alawdin, Piotr ; Bulanov, George

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Shakedown of composite frames taking into account plastic and brittle fracture of elements = Przystosowanie ram zespolonych z uwzględnieniem plastycznego i kruchego zniszczenia elementów

Group publication title:

CEER, nr 15 (2014)

Subject and Keywords:

ramy zespolone ; ramy stalowo-betonowe ; elementy sprężysto-plastyczne ; zniszczenie elementów ; optymalizacja nośności granicznej ; model matematyczny ; composite frame ; steel-and-concrete frame ; elastic-plastic elements ; destruction of elements ; limit load optimization ; mathematical model

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono model matematyczny optymalizacji nośności granicznej i przystosowania płaskich ram zespolonych stalowo-betonowych, zawierających sprężysto-plastyczne i kruche elementy. Przyjęto, że obciążenie zmienia się w dowolny sposób w określonym obszarze. W takich konstrukcjach po obciążeniu niskocyklowym występuje ograniczone plastyczne wyrównanie sił wewnętrznych. Podano przykład analizy przystosowania ramy zespolonej.

Abstract:

In the paper the mathematical model of the optimization problem of limit and shakedown analysis for composite plane frames, containing elastic-plastic and brittle elements under low-cyclic loading, is proposed. It is assumed that the load varies randomly within the specified domain, and limited plastic redistribution of forces in such structures occurs. An example of the shakedown analyses of the composite frame is given.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2014-0031

Pages:

5-21

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 15

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego