Object structure

Creator:

Szumigała, Ewa ; Szumigała, Maciej ; Polus, Łukasz

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

A numerical analysis of the resistance and stiffness of the timber and concrete composite beam = Analiza numeryczna nośności i sztywności belki zespolonej drewniano - betonowej

Group publication title:

CEER, nr 15 (2014)

Subject and Keywords:

belka zespolona ; konstrukcja drewniano-betonowa ; nośność ; sztywność ; analiza numeryczna ; composite beam ; timber-concrete structures ; resistance ; stiffness ; numerical analysis

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej nośności i sztywności belki zespolonej drewniano-betonowej. Konstrukcje drewniano-betonowe nie są zupełną nowością, lecz nie są jeszcze dostatecznie przebadane, a brak powszechniejszego ich stosowania wynika z ograniczeń technologicznych. Jedną z przeszkód jest sposób zapewnienia współpracy drewna z betonem, co zostało przez autorów zaproponowane. ; Współczesna idea budownictwa zrównoważonego wymaga od projektantów stosowania nowych rozwiązań, które będą bardziej przyjazne środowisku. Drewno jako materiał ekologiczny jest łatwo dostępne, mniej energochłonne i w pewnych warunkach ma większą odporność na korozję niż stal. Analiza przedstawiona w artykule wykazała, że możliwa jest współpraca belki drewnianej i betonowej płyty wykonanej na blasze fałdowej. Analizowana belka drewniano-betonowa wykazała wielokrotnie większą nośność i sztywność w stosunku do belki drewnianej.

Abstract:

The article presents the results of a numerical analysis of the load capacity and stiffness of the composite timber and concrete beam. Timber and concrete structures are relatively new, they have not been thoroughly tested and they are rarely used because of technological constraints. ; One of the obstacles to using them is difficulty with finding a method which would allow successful cooperation between concrete and timber, which has been proposed by the authors of the present article. The modern idea of sustainable construction design requires the use of new more environmentally-friendly solutions. ; Wood as an ecological material is easily accessible, less energy-consuming, and under certain conditions more corrosion-resistant than steel. The analysis presented in the article showed that cooperation between a wooden beam and a concrete slab on profiled steel sheeting is possible. The analysed composite beam has a greater load capacity and stiffness than the wooden beam.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2014-0040

Pages:

139-150

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 15

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego