Object structure

Creator:

Muhit, I.B. ; Chowdhury, S. Tasneem ; Nahid, Nurangir ; Zaman, M.F.

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Hygiene condition of water use and sanitation facilities at urban slums: analysis of port city Chittagong, Bangladesh = Wyposażenie sanitarne w slamsach miejskich - analiza na podstawie miasta portowego Chittagong, Bangladesh

Group publication title:

CEER, nr 16 (2015)

Subject and Keywords:

warunki sanitarne ; higiena ; zaopatrzenie w wodę ; system odprowadzania ścieków ; niskie dochody ; sanitation condition ; hygiene ; low income community ; water supply ; latrine systems

Abstract_pl:

Obszary takie jak rozwój gospodarczy, bariery społeczne, standard życia i zdrowie, ściśle związane są ze stanem wyposażenia sanitarnego. W artykule dokonano analizy warunków sanitarnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków dla społeczności o niskich dochodach w obszarze Chittagong City Corporation. Dane zostały zebrane podczas ankietowych badań terenowych, rozmów z mieszkańcami, z bazy Chittagong City Corporation, Power Development Board i WASA.

Abstract:

Low income community development is the prerequisite for the overall development of a society. There are different kinds of parameters to widen community development, such as health, economic, social, a living pattern, etc. Sanitation condition is the crucial aspect that is directly or indirectly inter bond with all the parameters. ; To see the exact reasons behind brutal unhygienic sanitation conditions of water supply and latrine system in a low cost community, the Chittagong City Corporation area has been picked. Relevant data have been collected from field survey, consultancy with inhabitants, Chittagong City Corporation, Power Development Board, and WASA. ; To know the possible reasons behind the water supply and germ-infested sanitation, state of a low cost community, this paper attempts to shed some light on the tribulations behind the scarcity of safe drinking water, dirt free a as well as sustainable latrine and drainage system and offensive water management.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0012

Pages:

153-166

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 16

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego