Object structure

Creator:

Dąbkowski, Norbert ; Pędzich, Bożena

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

The problem of adapting existing residential buildings in the country to the requirements of ecology = Problem dostosowania istniejących budynków mieszkalnych na wsi do wymogów ekologicznych

Group publication title:

CEER, nr 18 (2015)

Subject and Keywords:

budynek mieszkalny ; modernizacja ; remonty ; Ekologia ; residential building ; modernization ; renovation ; ecology

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań bezpośrednich dotyczących budynków mieszkalnych i ich modernizacji w wybranych gospodarstwach ekologicznych Mazowsza. Jako obszar badawczy wybrano powiaty województwa mazowieckiego: makowski i ostrołęcki. Przebadano łącznie budynki mieszkalne w 10 gospodarstwach. Badania przeprowadzono opierając się na wizji lokalnej i rozmowach z właścicielami.

Abstract:

The article presents the results of direct research on residential buildings and their modernization in selected ecological farms of the Mazovia region. The research area covered two poviats (counties) in the Mazowieckie Voivodeship: Makowski and Ostrołęcki. A total of 10 residential buildings on farms were examined. The study was conducted based on conversations with owners during on site visits.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0032

Pages:

15-21

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 18

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego