Object structure

Creator:

Jóźwik, Anna

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Modernization of Saint Pancras and King's Cross Railway Stations in London = Modernizacja dworców kolejowych Saint Pancras i King's Cross w Londynie

Group publication title:

CEER, nr 18 (2015)

Subject and Keywords:

dworce kolejowe ; konstrukcje z żelaza ; modernizacja ; Londyn ; railway stations ; iron structures ; modernization ; London

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy renowacji i modernizacji dwóch londyńskich dworców kolejowych położonych w bezpośrednim swoim sąsiedztwie - dworca Saint Pancras oraz King's Cross. Oba dworce zostały wybudowane w połowie wieku XIX i stanowią przykład dziedzictwa kultury przemysłowej. Cechą charakterystyczną, wyróżniającą oba obiekty, było zastosowanie w halach dworcowych konstrukcji metalowych, wówczas żeliwnych przekrytych szkłem. W przypadku dworca Saint Pancras była to hala o największej rozpiętości na świecie i do dziś stanowi jeden z czołowych przykładów zastosowania żelaza w rozwoju architektury i konstrukcji budowlanych. ; Oba dworce w swojej historii przechodziły okresy rozkwitu i stagnacji. Pojawiały się również pomysły, aby wyburzyć stare dworce, a na ich miejscu wybudować nowe obiekty. Obecnie po udanej modernizacji dworce Saint Pancras i King's Cross stanowią dobry przykład dostosowania funkcji transportowych do współczesnych potrzeb użytkowych z uwzględnieniem poszanowania struktury zabytkowej. Warto również zwrócić uwagę na problemy samej renowacji z jakimi zmierzyli się projektanci i wykonawcy modernizacji dwóch londyńskich dworców.

Abstract:

The article concerns the renovation and modernization of two London railway stations - St. Pancras and King's Cross. Both stations were built in the middle of the nineteenth century and are an example of industrial heritage. A characteristic feature that distinguishes the two buildings is the metal (iron) structure with a glass canopy. The St. Pancras railway station was characterized by a hall with the largest span in the world, and today is one of the leading examples of using iron in the development of architecture and building structures. ; Both stations have experienced periods of flourishing and stagnation throughout their history. There were even plans to demolish the old stations and build new facilities and in their place. Now, after the successful modernization of St. Pancras and King's Cross railway stations, they serve as good examples of the adaptation of transport utilities to modern needs, while respecting their historic structure. The problems that the designers and contractors were faced with during the renovation and modernization of the two London stations also deserve attention.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0037

Pages:

65-73

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 18

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego