Object structure

Creator:

Kirschke, Krystyna

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Tenement house "Under the Golden Crown" in Wrocław - renovation of the peculiar monument = Kamienica "Pod Złotą Koroną" we Wrocławiu - renowacja osobliwego zabytku

Group publication title:

CEER, nr 19 (2015)

Subject and Keywords:

Wrocław ; odbudowa powojenna ; kamienica historyczna ; kamienica mieszczańska ; post-war reconstruction ; historic tenement house

Abstract_pl:

Wśród licznych historycznych budowli Wrocławia, znajduje się obiekt o adresie Rynek 29, ul. Oławska 2, wpisany w 1970 r. do rejestru zabytków jako Dom handlowy d. kamienica "Pod Złota Koroną". Jego osobliwość polega na tym, że został wzniesiony w 1961 r. i nie jest to ani kamienica historyczna, ani dom handlowy. Obiekt ten stanowi w powojennej odbudowie historycznego centrum Wrocławia spektakularny przykład kreacji retrospektywnej, polegającej na wznoszeniu ważnych dla Starego Miasta, budowli "zabytkowych", niekoniecznie wiernie odtworzonych i znajdujących się na swym oryginalnym miejscu. ; Ponieważ budowano je na zrębach budowli historycznych, były w części podziemnej średniowieczne lub renesansowe, ale w części nadziemnej miały już konstrukcję szkieletową budynków komercyjnych z początku XX w. Wzniesione w oparciu o te elementy udane stylizacje historycznych kamienic sprawiły, że szybko wtopiły się one w krajobraz i już po kilku latach w całości uzyskały rangę rejestrowych zabytków. Dziś nie wnikamy w szczegóły takiej nobilitacji wykreowanej niespełna 60 lat temu pseudostylowej architektury. Wydaje się ona uprawniona, gdy spojrzymy na walory kompozycyjne fasad tych obiektów, detal i jakość prac rzemieślniczych. ; W ostatnich latach pojawił się problem remontów i przebudów takich staromiejskich budynków, powiązany z naciskiem właścicieli na lokowanie w nich wyłącznie dochodowych funkcji. Rozpoznanie takich zabytków stało się wymogiem chwili. Bowiem tylko w ten sposób w przyszłości, w trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych, będzie można uniknąć złych decyzji i nieprzewidzianych sytuacji.

Abstract:

Among the many historic buildings in Wroclaw, there is a property address Rynek 29 - Oławska 2, that in 1970 entered in the register of monuments as a department store, earlier tenement house called "Under the Golden Crown". In the fact it was built in 1961 and it is neither a historical building nor department store. It is, spectacular example of creative retrospective, in the post-war reconstruction of Wroclaw. ; It has relict of medieval and Renaissance architecture, but the aboveground parts have a skeleton structure of commercial buildings from the early 20th century. In recent years, there is a problem with renovating such buildings. Recognition of these monuments has become a requirement now. Because only in this way in the future, in the course of modernization works, you will be able to avoid bad decisions and unforeseen situations.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-051

Pages:

51-59

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 19

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego