Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Boczów (kościół parafialny) - dzwon (datowanie XV w.)

Subject and Keywords:

Boczów ; Sulęcin (powiat) ; dzwon ; dzwon spiżowy ; inskrypcja ; minuskuła

Description:

Dzwon spiżowy po stronie północnej izbicy. Średnica dolna: 95 cm. Inskrypcja na szyi, przerywniki międzywyrazowe w formie kółeczek (?). Język łaciński, minuskuła gotycka. ; Tekst wg Junga i Spatza ; Autorzy katalogu zabytków dawnego powiatu zachodniotorzymskiego wskazują że tylko część inskrypcji jest Pozdrowieniem Anielskim skierowanym do Marii, sugerując tym samym, że ostatni fragment stanowi inny nieznany tekst. Litery "bv" mogą odnosi się jednak do Marii: "Beata Virgo - Błogosławiona dziewica". ; Niezrozumiała jest litera "t", jednak uwzględniając nieścisłości we wcześniejszych fragmentach tekstu można hipotetycznie przyjmować, że jest to błąd. Tego typu elementy są charakterystyczne w gotyckich zbitkach literowych na dzwonach z XV wieku, podobnie jak same wezwania do Marii lub Chrystusa. Nie można jednak uznać takiej hipotezy za ostateczną 2).

Inscription:

* ave maria * gracia * plena * dome n(us) tecum * benedict(a) k mlnlbebi a) * sbi ieh(sus) 1) * b vt * * (Tłum.: Bądź pozdrowiona Mario, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty (?))

Comment:

a) Fragment: "k mlnlbebi" tak zamiast: "tu in mulieribus". ; 1) Tekst wg Ewangelii św. Łukasza 1,28, 1,42. ; 2) M. Tureczek 2015, s. 385-386. ; Jung, Spatz, s. 17; Wolff, s. 134.

Date:

datowanie - XV w.

Resource Type:

dzwon

Format:

djvu

Language:

lat

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Tureczek, Marceli