Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Boczów (kościół parafialny) - dzwon (datowanie XV w.)

Subject and Keywords:

Boczów ; Sulęcin (powiat) ; dzwon ; dzwon spiżowy ; inskrypcja ; minuskuła

Description:

Dzwon spiżowy po stronie południowej izbicy. Średnica dolna: 68 cm. Inskrypcja na szyi, przerywniki międzywyrazowe, których rozmieszczenie nie jest znane w formie rozetek. Język niemiecki, minuskuła gotycka. ; Tekst wg Junga i Spatza ; Wydawcy tomu katalogu zabytków powiatu wschodniotorzymskiego wskazują, że imię zawarte w inskrypcji to imię odlewnika, nie dali jednak propozycji rozwiązania ostatnich liter skrótu. Powyższa propozycja opublikowana przez autora w 2015 roku, odnosi się do dolnoniemieckiej formy określenia: "Apengiesser", która pojawia się w tym ostatnim przypadku na dzwonach z terenu zachodnich Niemiec jako odniesienie do ludwisarza. ; Analogią jest tu określenie: "Gropengheter" - odlewnik grapenów - charakterystycznych naczyń w formie trójnożnych kociołków (trójnogów) - które przytacza H. Otte w swojej pracy "Glockenkunde". Taka forma określenia odlewnika pojawia się również w przypadku świecznika z bazyliki mariackiej w Kołobrzegu. Inskrypcja z Boczowa zalicza się do najstarszych znanych przykładów zapisów imienia ludwisarza na terenie historycznej Brandenburgii 1).

Inscription:

hermansa(pen)g(heter) (Tłum.: Herman odlewnik (ludwisarz))

Comment:

1) H. Otte 1884, s. 80; M.Tureczek 2015, s. 50-52, 88. Tamże literatura. ; Jung, Spatz, s. 17; Wolff, s. 134; Tureczek, s. 88.

Date:

datowanie - XV w.

Resource Type:

dzwon

Format:

djvu

Language:

ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Tureczek, Marceli