Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Trześniówek (teren poligonu), obecnie Brzeźno (kościół filialny) - dzwon (datowanie 1572)

Subject and Keywords:

Trześniówek ; Sulęcin (powiat) ; dzwon ; dzwon spiżowy ; inskrypcja ; kapitała

Description:

Dzwon spiżowy. Średnica: 65 cm. Wysokość: 50 cm, wys. korony 14 cm. Korona z sześciu kabłąków, z kluczem. Na szyi między półwałkami między półwałkami w formie ornamentu sznurowego słabo czytelna (niedolana) inskrypcja (A). Przerywniki w formie rozetek. Na płaszczu plakieta z przedstawieniem Chrystusa Ukrzyżowanego flankowana trzema główkami putto, powtórzona po przeciwległej stronie gdzie inskrypcja (B). W dolnej części półwałek oddzielający płaszcz od kryzy. Język łaciński, Wysokość liter: 1,8 cm, kapitała. ; Wraz z wysiedleniem miejscowości włączonych jeszcze przed 1939 rokiem do poligonu, ewakuowano część wyposażenia kościołów, które relokowano w miejscowościach, gdzie osiedlano mieszkańców. Przyglądając się kilku zachowanym przykładom, można stwierdzić, że obiekty te trafiały zazwyczaj do pobliskich miejscowości. Mimo to, ze względu na straty powstałe już po II wojnie światowej, zachowane przykłady należą do wyjątków, co odzwierciedla szersze zjawiska na badanym terenie.

Inscription:

(A) S * 1572 * SI DEVS * PRO NOBIS * QVIS * CON * TRA WO(S) a) (B) S. G. T. D. (Tłum. (A): Jeśli Bóg z nami, kto przeciwko nam 1))

Comment:

a) Tak zamiast: "NOS". ; 1) Tekst stanowi fragment Listu św. Pawła do Rzymian, 8, 31. ; Kubach, s. 54.

Date:

datowanie - 1572

Resource Type:

dzwon

Format:

djvu

Language:

lat

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Tureczek, Marceli