Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Lubin (kościół filialny) - dzwon (datowanie 1751)

Subject and Keywords:

Lubin ; Sulęcin (powiat) ; dzwon ; dzwon spiżowy ; inskrypcja ; majuskuła

Description:

Dzwon spiżowy. Średnica dolna 78 cm. Na kryzie inskrypcja z bliżej nieokreślonymi przerywnikami opisująca starszy dzwon, z którego powstał instrument z 1751 roku. Język inskrypcji niemiecki, majuskula humanistyczna. ; Tekst wg Junga i Spatza ; Wg W. Junga i W. Spatza dzwon posiadał jeszcze inne inskrypcje, które informowały, że w 1751 roku instrument został przetopiony przez odlewnię wdowy po Johannie Friedrichu Schrammie z Frankfurtu nad Odrą. Utrwalony w zachowanym odpisie inskrypcji Jakob Zunckel nie należy do szczególnie dobrze rozpoznanych odlewników. ; Z terenu Brandenburgii znany jest tylko jeden dzwon tego ludwisarza, pochodzący właśnie z Lubina, przy czym to F. Wolff wskazuje, ze mistrz ten działał właśnie w początkach XVII wieku, wskazując również na Lubin. Za takim datowaniem może przemawiać między innymi forma rymowanego tekstu iskrypcyjnego, nader popularnego właśnie w początkach XVII wieku i powielanego przez wielu odlewników w takiej lub zbliżonej formie. ; Znacznie lepiej rozpoznanym odlewnikiem pozostaje warsztat Schramm, który pozostawił po sobie spora liczbę znanych dzwonów, także obecnie zachowanych. Odlewnia ta funkcjonowała we Frankfurcie nad Odrą około 40 lat. Omawiany dzwon z Lubina został zarekwirowany na cele wojenne w okresie I wojny swiatowej 1).

Inscription:

AUS DEN FEUER FLOS ICH * JACOB ZUNCKEL GOSS MICH, ALLEN CHRISTEN RUF ICH (Tłum.: Z ognia wypłynąłem, Jakob Zunckel odlał mnie, wołam wszystkich chrześcijan)

Comment:

1) W. Jung, W. Spatz 1913, s. 207; F. Wolff 1920, s. 136; M. Tureczek 2015, s. 121, 415-416 ; Jung, Spatz, s. 207.

Date:

datowanie - 1751

Resource Type:

dzwon

Format:

djvu

Language:

ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Tureczek, Marceli