Object structure

Creator:

Biłos, Edward

Contributor:

Pasterniak, Wojciech (1935-2018 ) - red.

Title:

Kryteria użyteczności sterowniczej pytań dydaktycznych w procesie nauczania i uczenia się literatury

Group publication title:

Dydaktyka Literatury, 8

Subject and Keywords:

pytania dydaktyczne ; dydaktyka literatury

Abstract_pl:

Cele, do których dąży nauczyciel i uczniowie w procesie nauczania i uczenia się literatury, spełniają bardzo ważną rolę w wartościowaniu osiąganych wyników. Wartościowanie to polega na przypisywaniu wspomnianym wynikom pewnej wartości subiektywnej, czyli użyteczności. Użyteczność zaś odgrywa kluczową rolę w sterowaniu przebiegiem procesu interrogacji dydaktycznej autor rozumie zależności między pytaniami formułowanymi przez nauczyciela a pytaniami formułowanymi przez ucznia, jakie zachodzą podczas rozwiązywania problemów określonych utworów literackich. ; Natomiast sterowaniem nazywa on te czynności w dynamicznie zmiennych sytuacjach dydaktycznych, które zapewniają utrzymywanie, mimo wielu zakłóceń, kierunku do wytyczonego celu. Uwzględniając związki między organizowaniem, kierowaniem, regulowaniem oraz sterowaniem autor omawia takie kryteria użyteczności sterowniczej pytań, jak światopoglądowość, informacyjność, problemowość, systemowość i trafność.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Zielona Góra: Kuratorium Oświaty i Wychowania

Date:

1987

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

67-81

Source:

Dydaktyka Literatury, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego