Object structure

Creator:

Żuraszek-Ryś, Iwona

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Rola prasy w życiu i twórczości Teodora Tomasza Jeża = The role of the press in the life and work of Teodor Tomasz Jeż

Group publication title:

Filologia Polska, z. 3

Subject and Keywords:

Jeż, Teodor Tomasz (pseud. ; 1824-1915) ; Miłkowski, Zygmunt Fortunat (1824-1915) ; prasa polska ; press ; 19 w.

Abstract_pl:

Teodor Tomasz Jeż to osoba bardzo aktywna, realizująca się na wielu płaszczyznach: literackiej, społecznej, politycznej. To pisarz i publicysta niezwykle popularny w czasach, kiedy żył i tworzył. Interesujące wydało się więc autorce niniejszego artykułu zastanowienie nad rolą prasy w jego życiu i twórczości. Związki Jeża z prasą mają różnorodny charakter. Najpierw należy odnotować działalność czytelniczą. Gazety były dlań przede wszystkim źródłem informacji. Następnie, nawiązując współpracę z "Demokratą Polskim", przeobraził się ze zwykłego czytelnika w swego rodzaju dziennikarza. ; Pisał artykuły na wiele tematów i publikował je w licznych czasopismach, ukazujących się zarówno w kraju, jak i za granicą. Prasa dała mu przede wszystkim możliwość wyrażania własnych przekonań polityczno-społecznych. Wreszcie należy wspomnieć o tym, że na łamach czasopisma nastąpił jego debiut literacki. Zresztą kolejne utwory również ukazywały się w gazetach. Część z nich najpierw była drukowana w odcinkach w różnorodnych czasopismach, a potem dopiero wydawano je drukiem w formie książkowej. I na koniec jeszcze jedna, przyziemna kwestia ? prasa była dla niego ważnym źródłem dochodu.

Abstract:

Teodor Tomasz Jeż was a very active person, realizing himself within many areas: literary, social, political. This writer and journalist was extremely popular at the time he lived and worked. Therefore, the author of this article tried to consider the role of the press in Jeż's existence and his output. The connections of Jeż with the press may be typified variously. Firstly, one should note his readership. Newspapers were the main source of information. Secondly, thanks to a collaboration with the "Polish Democrat" ["Demokrata Polski"], he transformed himself from an ordinary reader into a kind of a journalist. ; He wrote articles devoted to miscellaneous topics and published them in numerous magazines, appearing both in the motherland or abroad. Moreover, the press gave him the opportunity to express his own political and social beliefs. Finally, it is worth mentioning that he made his literary debut in the "Polish Democrat". Subsequent pieces of writing were also printed within newspapers' columns. Some of them were published in sections of some magazines, and afterwards in a book. There is another mundane issue ? the press guarranteed Jeż an important part of his incomes.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

131-140

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 3

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego