Object structure

Creator:

Cierniak-Emerych, Anna ; Zięba, Kamil

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Working conditions as one of the areas for implementing the concept of corporate social responsibility = Warunki pracy jako obszar urzeczywistniania koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

koncepcja CSR ; warunki pracy ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; CSR concept ; working conditions ; occupational health and safety

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono problem urzeczywistniania koncepcji społecznej odpowiedzialności (CSR) w przedsiębiorstwach. Skupiono się na jednym z jej obszarów, tj. kształtowaniu warunków pracy, odnosząc się przy tym przede wszystkim do określonych standardów oraz norm międzynarodowych dotyczących CSR. Ukazano okoliczności podejmowania w przedsiębiorstwach działań zorientowanych na doskonalenie warunków pracy i związki tych działań z urealnianiem CSR.

Abstract:

Implementation of the corporate social responsibility (CSR) concept is presented, as it applies to the practice of companies. The authors focus on an isolated area of CSR implementation, namely the improvement of working conditions, in the context of selected international standards and norms directly referencing the CSR concept. ; Circumstances of practical implementations in this area are presented, based on results of pilot empirical studies. The context of the implementations is analysed, as well as their correlations with the task of practical realization of the CSR concept.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0002

Pages:

21-33

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego