Object structure

Creator:

Górny, Adam

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Influence of corporate social responsibility (CSR) on safety culture = Wpływ odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa (CSR) na kształtowanie kultury bezpieczeństwa

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

odpowiedzialność społeczna ; zarządzanie ; kultura bezpieczeństwa ; przewaga konkurencyjna ; social responsibility ; management ; safety culture ; competitive advantage

Abstract_pl:

Zarówno kultura bezpieczeństwa, jak i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa są czynnikami pozwalającymi na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Szczególnie uwzględnienie zasad odpowiedzialności społecznej może przyczynić się do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. ; W podejmowanych działaniach nie można pominąć dbałości o środowisko wykonywania pracy oraz odpowiednie traktowanie zatrudnionych. Okazuje się bowiem, że realizacja działań zgodnych z koncepcją społecznej odpowiedzialności może być przejawem kształtowanej kultury bezpieczeństwa, równie ważnej dla pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Abstract:

Both safety culture and corporate social responsibility are essential drivers of enterprise value. By recognizing and adopting the principles of social responsibility, an organization may achieve a lasting competitive advantage on its markets. ; In their overall efforts, organizations must not ignore the need to care for the working environment and treat their workers in a proper way. As it turns out, measures conducted in the pursuit of social responsibility may be derived from a company?s emerging safety culture, which is equally important for an enterprise?s competitive position.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0004

Pages:

43-57

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego