Object structure

Creator:

Winkler, Renata

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Training and knowledge transfer at the interface of cultures = Szkolenia a transfer wiedzy na styku kultur

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

szkolenia ; transfer wiedzy ; wielokulturowość ; training ; knowledge transfer ; multiculturalism

Abstract_pl:

W artykule omówiono prezentowane w literaturze przedmiotu podejścia do transferu wiedzy. Zasadniczą część rozważań zasobu ? w szczególności w odniesieniu do wykorzystania szkoleń w transferze wiedzy na styku kultur. Podkreślono, że niejednokrotnie kwestia różnic kulturowych okazuje się mniej istotna niż ilość wykorzystanych kanałów transferu, chęć dzielenia się wiedzą ze strony źródła i chęć przyswajania sobie wiedzy ze strony odbiorcy, jak również zdolności odbiorcy do absorpcji, asymilacji i zastosowania wiedzy oraz to, w jakim stopniu został przekształcony zasób wiedzy przeznaczony do transferu.

Abstract:

The paper discusses different approaches to the problems of knowledge transfer. In the paper factors that influence crosscultural knowledge transfer with training is presented. It can be argued that the impact of national culture on the transfer of knowledge is less than the influence of such elements of the transfer process like: number of canal, source's willingness to share knowledge, sender's willingness to acquire knowledge, absorptive capacity of the receiver and to what degree Knowledge Resources was transformed.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0017

Pages:

227-240

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego