Object structure

Creator:

Makowiec, Marek ; Potocki, Arkadiusz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Dysfunctions in communication in business organizations in Southern Poland = Dysfunkcje w komunikacji w organizacjach gospodarczych Polski Południowej

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

komunikacja ; komunikowanie się w organizacjach ; informacja ; dysfunkcje w odbiorze informacji ; utrudnienia w procesie przesyłania informacji ; communication ; communication in organizations ; information ; dysfunctions in process of receiving information ; difficulties in the process of sending information ; process receiving information

Abstract_pl:

W opracowaniu autorzy wskazali na podstawie zrealizowanych dwóch różnych badań, jakie najczęściej występują utrudnienia i dysfunkcje w komunikacji we współczesnych organizacjach. Analizowano zarówno tradycyjnie funkcjonujące podmioty gospodarcze, jaki i organizacje zatrudniające pracowników zdalnych, w których występuje znacznie więcej różnorodnych problemów, m.in. z racji braku fizycznego kontaktu między ludźmi. W takich sytuacjach duży wpływ na usprawnienie procesu przepływu informacji pomiędzy ludźmi ma nowoczesna technika i technologia IT, która jednak wywiera także negatywny wpływ na człowieka.

Abstract:

In the study authors, on the basis of completed two different tests, pointed out the most common difficulties and dysfunctions in communication in contemporary organizations. Both traditionally functioning economic entities and organizations which employ teleworkers, where there is much more variety of problems, including due to lack of physical contact between people, were analyzed. In such situations a big impact on improving the process of information flow between people has modern technology and IT technology, which, however, has a negative impact on humans.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0023

Pages:

314-325

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego