Object structure

Creator:

Stankiewicz, Janina ; Bortnowska, Hanna ; Łychmus, Patrycja

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Conditions necessary to maintain work-life balance of employees - in the light of the research results = Warunki zachowania równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym pracowników - w świetle wyników badań

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

praca zawodowa ; życie prywatne pracowników ; zachowanie równowagi ; zatrudnienie przyjazne rodzinie ; professional work ; private life of employees ; family friendly employment

Abstract_pl:

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym pracowników lubuskich przedsiębiorstw. Szczegółowej analizie poddano warunki pracy zapewnione przez pracodawców. Sprawdzono, czy sprzyjają one, w ocenie respondentów, zachowaniu homeostazy między pracą a życiem pozazawodowym. Uzyskane rezultaty badań ujawniły pewne deficyty w tym zakresie. Skłoniło to do refleksji nad potencjalnymi środkami zaradczymi, np. wprowadzeniem w organizacji polityki "zatrudniania przyjaznego rodzinie".

Abstract:

The article presents the results of research concerning work life balance of employees of enterprises located in lubuskie voivodeship. The working conditions provided by employers were analyzed. The authors of research checked whether they favor, according to the respondents, the homeostasis between work and private life. The results showed some deficits in this area. This led to reflection on the potential remedial actions which can be applied in the organization, such as a policy of "family friendly employment".

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0024

Pages:

326-340

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego