Object structure

Creator:

Bielski, Ireneusz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Evolution of managers' opinions on usability of different resources for developing competitive advantages = Zarządzanie zasobami w zmieniającym się środowisku

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

strategia przedsiębiorczości ; przewaga konkurencyjna ; zasoby firmy ; zasoby ludzkie ; otoczenie biznesu ; nowoczesne przedsiębiorstwo ; entrepreneurial strategy ; competitive advantages ; resources of the company ; business environment ; modern enterprise

Abstract_pl:

W każdej sytuacji firmy powinny koncentrować się na budowaniu przewag konkurencyjnych i wykorzystania wszelkich możliwych sposobów na przetrwanie i umocnienie się. Jednym z takich sposobów jest strategia przedsiębiorcza, w której szansy na sukces rynkowy, zwłaszcza w gwałtownie zmieniającym się środowisku biznesu, upatruje się w umiejętności dostrzegania pojawiających się okazji i kombinowania zasobów w sposób umożliwiający wykorzystanie tych okazji. O efektywności przyjętej strategii decyduje wybór zasobów, w obszarze których mają zostać ukształtowane przewagi konkurencyjne. ; Na poglądy menedżerów na temat roli poszczególnych zasobów, poza światowym kryzysem gospodarczym, wpływ wywierają także specyficzne uwarunkowania rynków docelowych. Czas światowego kryzysu gospodarczego spowodował znaczące zmiany w postrzeganiu różnych zasobów pod kątem możliwości generowania przewag konkurencyjnych. Na znaczeniu, we wszystkich przypadkach, wyraźnie zyskały czynniki niematerialne a zwłaszcza zasoby ludzkie, przywódcy oraz mobilność edukacyjna.

Abstract:

Nowadays, in order to survive and operate on the market, enterprises need to focus on developing competitive advantages as well as on using all the available methods one of which being entrepreneurial strategy. This strategy provides the possibility to achieve success on the market by being able to detect the opportunities that appear in the constantly changing business environment and take advantage of them using the available resources. Effectiveness of the accepted strategy is determined by selection of the resources that are to be used for developing competitive advantages. ; Managers; opinion on the subject of particular resources, apart from the world economic crisis, is also affected by specificity of the target markets. The world economic crisis has changed attitudes to different resources In terms of their being used for generation of competitive advantages. In all cases, these are intangible factors that have become of more value rather than tangible ones, particularly human resources, leadership and educational mobility.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0025

Pages:

341-355

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego