Object structure

Creator:

Dzikowski, Piotr ; Tomaszewski, Marek

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The impact of firm size and its ownership on innovation cooperation in medium-high and high technology sectors in Poland = Wpływ wielkości i własności przedsiębiorstwa na współpracę innowacyjną w sektorze średnio wysokiej i wysokiej techniki w Polsce

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

sektor średnio wysokiej techniki ; sektor wysokiej techniki ; współpraca innowacyjna ; wielkość przedsiębiorstwa ; własność przedsiębiorstwa ; medium high technology ; high technology ; innovative cooperation ; firms size ; firms ownership

Abstract_pl:

Celem pracy było określenie wpływu wielkości i własności przedsiębiorstwa na współpracę innowacyjną w sektorze średnio wysokiej i wysokiej techniki w Polsce w latach 2008-2013. Przeprowadzona analiza wykazała, że najczęściej współpracę innowacyjną podejmowały duże i zagraniczne przedsiębiorstwa, które głównie współpracowały z zagranicznymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Abstract:

The main goal of this study is to identify the impact of firm size and its ownership on innovation cooperation in medium-high and high technology sectors in Poland between 2008-2013. The most open for innovation cooperation are large and foreign enterprises which mainly cooperate with foreign and national R&D units and universities.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0028

Pages:

385-396

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego