Object structure

Creator:

Nowosielski, Krzysztof

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Controlling process performance indicators. Results of empirical and theoretical research = Wskaźniki dokonań controllingu. Ujęcie teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

controlling process ; pomiar ; efektywność ; skuteczność ; wskaźniki dokonań ; measurement ; efficiency ; effectiveness ; performance indicators

Abstract_pl:

W artykule przybliżono zagadnienie pomiaru dokonań controllingu opierając się na dorobku literaturowym oraz badaniach empirycznych prowadzonych przez autora. Wskazano miary, które mogą być wykorzystane w pomiarze i ocenie procesów controllingu i ich rezultatów. Wyniki pomiaru mogą być wykorzystywane w celu potwierdzenia sprawności stosowania controllingu w przedsiębiorstwie oraz określenia ścieżek jego doskonalenia i rozwoju.

Abstract:

The article sheds light on the issue of controlling performance measurement on the basis of the available literature and empirical research conducted by the author. Sample indicators have been which can be used to confirm the efficiency of using controlling in a company as well as to determine the steps of its improvement and development.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0033

Pages:

446-459

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego