Object structure

Creator:

Krzakiewicz, Kazimierz ; Cyfert, Szymon

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The Strategic Dimension of the Dynamic Capabilities of Enterprises = Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności przedsiębiorstw

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo ; zdolności dynamiczne ; Zarządzanie strategiczne ; enterprises ; dynamic capabilities ; Strategic management

Abstract_pl:

Celem artykułu jest włączenie w dyskusję nad koncepcją dynamicznych zdolności przedsiębiorstw i przedstawienie jej założeń z perspektywy zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia w artykule uczyniono zarysowanie znaczenia paradygmatów w zarządzaniu strategicznym. Na tym tle przedstawiono koncepcję dynamicznych zdolności i omówiono strategiczne aspekty koncepcji dynamicznych zdolności przedsiębiorstw.

Abstract:

The aim of this paper is to contribute to the debate on the concept of dynamic capabilities of enterprises and present of its principles from the perspective of strategic management. The paper starts with the presentation of importance of paradigms in strategic management. It is followed by the discussion of the concept of dynamic capabilities and of the strategic aspects of the concept of dynamic capabilities of enterprises.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0038

Pages:

7-18

Source:

Management, vol. 18, no 2 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego