Object structure

Creator:

Szymaniec-Mlicka, Karolina

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Resource-based view in strategic management of public organizations - a review of the literature = Podejście zasobowe w zarządzaniu strategicznym organizacją publiczną - przegląd literatury

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Subject and Keywords:

organizacja publiczna ; zarządzanie publiczne ; podejście zasobowe ; public organisation ; public management ; resource based view (RBV)

Abstract_pl:

Podejście zasobowe ma ugruntowaną pozycje w zarządzaniu strategicznym organizacją publiczną. Niewiele miejsca poświęca się mu jednak w zarządzaniu publicznym, choć jak wskazuje literatura może być ono receptą na turbulencje otoczenia z która muszą się mierzyć także organizacje publiczne. Niniejszy artykuł skupia się na przeglądzie dotychczasowych badań z zakresu zastosowania podejścia zasobowego w zarządzaniu organizacją publiczną.

Abstract:

The resourced-based view has been widely used and appreciated in strategic management of private organizations. It is not, however, particularly popular in public management, although, as pointed out by the literature, it may be the solution to environmental turbulences that public organizations also have to face. This article focuses on presenting a review of to-date research relating to the use of resource-based view in the management of public organizations.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0039

Pages:

19-30

Source:

Management, vol. 18, no 2 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego