Object structure

Title:

Local partnerships in the social security system of the region = Partnerstwo lokalne w systemie bezpieczeństwa społecznego regionu

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Creator:

Łoś-Tomiak, Anna

Subject and Keywords:

partnerstwo lokalne ; organizacje pozarządowe ; samorząd terytorialny ; local partnerships ; NGOs ; local government

Abstract_pl:

W artykule dokonano interpretacji stanu bezpieczeństwa społecznego przez pryzmat lokalnego partnerstwa międzysektorowego. Określone zostały podstawy współpracy podejmowanej przez organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny, ze wskazaniem na współpracę finansową. Analizy dokonano na przykładzie współdziałania miasta Zielonej Góry i sektora pozarządowego, w latach 2009-2013.

Abstract:

This paper looks at the state of social security through the lens of the local cross-sector partnerships. The foundations of cooperation undertaken by NGOs and the local government have been determined. The analysis was made on the example of the cooperation between the city of Zielona Góra and the NGO sector in the years 2009-2013.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2014-0048

Pages:

146-159

Source:

Management, vol. 18, no 2 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego