Object structure

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Narolska, Aneta - red. ; Malinowski, Wiesław Mateusz ; Krysowski, Olaf ; Powązka, Elżbieta ; Solecka, Teresa ; Ratuszna, Hanna ; Sokołowicz, Małgorzata ; Berkan-Jabłońska, Maria ; Kallas, Piotr ; Jarosińska-Buriak, Katarzyna ; Koszewska, Anna ; Ruszczyńska, Marta ; Olszewska, Maria Jolanta ; Kuniczuk-Trzcinowicz, Agnieszka ; Narolska, Aneta ; Lesicz-Stanisławska, Katarzyna ; Kulczycka, Dorota ; Libera, Leszek ; Gołębiowska, Urszula ; Urban-Podolan, Aleksandra ; Tichoniuk-Wawrowicz, Ewa

Title:

Eugeniusz Sue: życie - twórczość - recepcja

Subject and Keywords:

pisarze francuscy ; literatura francuska ; 19 w.

Description:

seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana ; t. 3 ; Kolejny, trzeci tom serii naukowej "Scripta Humana" poświęcony jest jednemu z najpopularniejszychpisarzy francuskich XIX wieku. Celem wspólnych działań badaczy było opracowanie pierwszej w Polsce książki monograficznej dotyczącej Eugeniusza Sue - jego życia, twórczości, popularności w kraju i za granicą, mocy oddziaływania na innych. Pojawiły się co najmniej cztery istotne powody, aby takie badania realizować. ; Po pierwsze - pamięć: w 2014 roku mija 210. rocznica urodzin Sue i 170. rocznica rozpoczęcia odcinkowej edycji "Żyda wiecznego tułacza" (1844-1845). Pisarz zbyt duży wpływ wywarł na kształt literatury i krytyki polskiej, aby przemilczeć te historyczne wszakże wydarzenia. W tym kontekście - po drugie - konieczne wydaje się przypomnienie związków polskiej (choć nie tylko tej) prozy romantycznej i postromantycznej z prekursorską względem niej twórczością francuską. Książka o Sue byłaby pierwszym ogniwem cyklu przypominającego te sympatie, antypatie,inklinacje i zależności. ; Po trzecie: polski odbiorca stosunkowo mało wie o Sue jako pisarzu i jako człowieku, o jego spuściźnie (zwłaszcza z wczesnego etapu twórczości), a często także o wpływie, jaki pisarz ten wywarł na literaturę i kulturę europejską. Stąd też celem, który przyświecał Autorom pracy, było określenie zasięgu i charakteru oddziaływania twórczości Sue na kulturę literacką XIX wieku, a wreszcie i przyjrzenie się dalekosiężnym skutkom jego pisarstwa dla literatury. ; Sprawą niezwykle istotną stała się także weryfikacja dotychczasowych sądów na temat powieściopisarza albo przynajmniej zwrócenie uwagi na nieporuszane do tej pory w krytyce i historiiliteratury aspekty jego życia i twórczości.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego