Object structure

Contributor:

Bielniak, Nel - red. ; Kulczycka, Dorota - red. ; Zwolińska, Barbara ; Tichoniuk-Wawrowicz, Ewa ; Ławski, Jarosław ; Zbyrowski, Zygmunt ; Gajda, Radosław ; Bielniak, Nel ; Urban-Podolan, Aleksandra ; Kotin, Andrey ; Kulczycka, Dorota ; Krylov, Vačeslav

Title:

"Obcy świat" w dyskursie europejskim

Subject and Keywords:

cudzoziemcy ; inność (filozofia) ; emigracja ; imigracja ; literatura - tematyka ; literatura europejska - tematyka ; literatura europejska - motywy

Description:

seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana ; t. 4 ; Zamysłem, jaki przyświecał redaktorkom książki, było stworzenie zbioru rozpraw o percepcji geograficznie lub - co ważniejsze - mentalnie "obcych" zakątków świata w ujęciu emigranta - podróżnika - wędrowca europejskiego. W 2010 roku w Warszawie ukazała się praca zbiorowa "Europejczyk w podróży 1850-1939" [?]. Niniejszy tom jest "sui generis" kontynuacją badawczych obserwacji zaprezentowanych w tamtej książce. ; Za szczególnie istotne należałoby uważać zmiany, jakie dokonały się w XX i XXI wieku. Współcześnie bowiem Europejczyk - dzięki rozwojowi techniki - może odbywać dalekie podróże, nie wyruszając z domu. I odwrotnie: jeśli wyjeżdża, wydaje się, że jest zapoznany za pośrednictwem mediów, przewodników, bedekerów, filmów dokumentarnych z "całym" światem i że nie odczuwa nawet najbardziej egzotycznych jego części jako "innych", "odrębnych". ; Niniejsza monografia powinna jednak przekonać, że istnieją jeszcze sfery "obce" - w sensie dosłownym, ale i przenośnym - rejony anomalii i krzywd "nie do pogodzenia" w świadomości mieszkańca Starego Kontynentu. Możliwe są też miejsca i przestrzenie azylu, zakątki idealnie upatrzone na schronienie przed dotychczasowym, niedoskonałym życiem. ; Wrażliwi i - jak zawsze - obdarzeni wyobraźnią pisarze i poeci dają świadectwo kolejnych zadziwień, odkryć, udanych, ale i daremnych prób oswajania miejsc i przestrzeni. Odsłaniają prawidłowość mentalnego przenoszenia własnej ojczyzny do miejsc nowych, nieznanych. Relacjonują własną lub/i innych dezaprobatę wobec obojętności i zła, jakie obserwują albo jakich sami doświadczają w obcych krajach i krainach. Zdradzają przy tym własne nostalgie i tęsknoty, euforie i olśnienia. ; Chociaż "Historia mentalności jest jedną z tych dziedzin poznania historycznego, w których najtrudniej uchwycić zarówno moment przemiany, jak i określić element nowości" [?], wydaje się, że można zaobserwować przepaść między światoodczuciem podróżnych XVIII i XIX wieku a recepcją nieznanych lądów przez następne pokolenia. Badacze, którzy w niniejszej monografii zabrali głos, w przejmujący niejednokrotnie sposób przedstawili stan badań polskiej i europejskiej literatury reprezentatywnej dla tematu "obcości światów".

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego