Object structure

Creator:

Marcinkian, Andrzej (1942-2012)

Contributor:

Szczegóła, Hieronim (1931- ) - red.

Title:

Z badań nad kulturą łużycką w epoce brązu na terenie Krainy Zielonogórskiej

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 12

Subject and Keywords:

Ziemia Lubuska ; kultura łużycka ; archeologia ; badania

Abstract_pl:

Całość dziejów ludności kultury łużyckiej w epoce brązu na terenie Krainy Zielonogórskiej ująć można w trzy główne etapy. Pierwszy z nich charakteryzuje się występowaniem w materiałach naczyń zdobionych guzami, jako przewodniej formy ceramiki. Obok tak ornamentowanych waz i czarek baniastych z cylindrycznymi szyjkami czy podobnych kubków i dzbanów, spotykane są także garnki jajowate oraz misy i kubki profilowane. ; W etapie drugim następuje wyraźne zwiększenie się ilości i pojawienie nowych typów naczyń. Częstymi znaleziskami są wazy i czarki dwustożkowate, zarówno ostro profilowane, jak i egzemplarze o łagodniejszych załomach brzuśców. Liczne są też naczynia baniaste z reguły posiadające wyodrębnione, stożkowate szyjki. Nowymi formami są dwuuszne lub bezuche garnki jajowate, czerpaki i miseczki w kształcie wycinka kuli czy misy stożkowate. Dość wyraźne zmiany widoczne są również w ornamentyce, ponieważ przekształceniom lub zanikowi ulega zdobnictwo plastyczne, a podstawowymi motywami są grupy żłobków. ; Etap ostatni to czasy występowania zwartego zespołu materiałów związanych z osadnictwem ludności grupy (kultury) białowickiej. W jego początkach, obok przeważających form białowickich, trwają jeszcze nieliczne zespoły, które wiązać można z etapem poprzednim.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

1983

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

81-99

Source:

Rocznik Lubuski, tom 12

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego