Object structure

Creator:

Pietrzak, Marian

Contributor:

Szczegóła, Hieronim (1931- ) - red.

Title:

Byli żołnierze Gwardii Ludowej i Armii Ludowej na Ziemi Lubuskiej

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 12

Subject and Keywords:

Gwardia Ludowa ; Armia Ludowa ; wojsko polskie ; Ziemia Lubuska ; po 1944 r.

Abstract_pl:

W niniejszym artykule autor zamierza zaprezentować działalność i losy byłych żołnierzy Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, którzy po wypełnieniu patriotycznego obowiązku wobec Ojczyzny w walce z okupantem niemieckim związali swoje życie na stałe lub na pewien okres czasu z Ziemią Lubuską. Pomimo rozproszonej bazy źródłowej, braku ewidencji byłych członków Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, zdołano zgromadzić informacje o 120 osobach. ; Według szacunkowych obliczeń pełna liczba tych, którzy osiedlili się na Ziemi Lubuskiej, wynosi ponad 250 osób. Jednak trudności w dotarciu do wszystkich źródeł nie pozwoliły na opracowanie pełnego rejestru byłych gwardzistów i alowców. Wobec tego l 20-osobową grupę uznano za reprezentatywną w odniesieniu do całego środowiska. ; Podstawową bazę źródłową do opracowania artykułu stanowiły wspomnienia, relacje i dokumenty osobowe działaczy ruchu robotniczego, znajdujące się w Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze oraz wspomnienia i dokumenty osobowe uczestników ruchu oporu na ziemiach polskich, znajdujące się w Archiwum Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD i Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Zielonej Górze.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

1983

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

295-323

Source:

Rocznik Lubuski, tom 12

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego