Object structure

Creator:

Bratnicka, Katarzyna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Creativity and effectiveness in organizations. A new approach to an old question = Twórczość i efektywność w organizacjach. Nowe podejście do starego pytania

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Subject and Keywords:

twórczość organizacyjna ; efektywność organizacyjna ; procesy emergencji ; kształtowanie zasobów ; kadra zarządzająca ; organizational creativity ; multilevel approach ; emergent processes ; creative resourcing ; manager

Abstract_pl:

Celem niniejszego artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jak emergentne procesy i inicjatywy kadry zarządzającej wpływają na oddziaływanie twórczości organizacyjnej na efektywność organizacyjną? Wykorzystując dotychczasowy dorobek badań wielopoziomowych, skoncentrowano uwagę na oddolnych procesach emergencji i odgórnych inicjatywach menedżerskich, które oferują dodatkowe możliwości wzrostu efektów twórczości organizacyjnej. ; Ogólniej biorąc, odwołano się do współczesnych teorii i dyskusji odnoszących się do natury twórczości organizacyjnej i zarysowano wstępnie nowe podejście teoretyczne. W szczególności wyjaśniono, rolę procesów emergencji i inicjatyw kadry zarządzającej w podwyższaniu efektywności organizacyjnej zarówno w wymiarze twórczej nowości, jak i twórczej użyteczności.

Abstract:

Juxtaposing the important insights of previous multilevel research, the following overarching question emerges as the central concern of this article: How do emergent processes and top- management initiatives affect the impact of organizational creativity on organizational effectiveness? To shed light on this question, I direct attention to bottom- up emergent processes and top down management initiatives, which, I argue, offers important opportunities for the genesis of additional creativity effects. ; In all, the purpose of this article has been to address to recent theories and debates about the nature of organizational creativity and to highlight the crude beginnings of an alternative, multilevel approach. I explore how the dimensions of organizational creativity generated through emergent processes and top management initiatives plays a significant role in the leveraging organizational effectiveness.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0003

Pages:

33-45

Source:

Management, vol. 19, no 1 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego