Object structure

Creator:

Pomykalski, Andrzej

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Global business networks and technology = Globalne sieci biznesowe a technologia

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Subject and Keywords:

globalne sieci biznesowe ; innowacje ; współpraca przedsiębiorstw ; badania ; global business networks ; innovation ; researches

Abstract_pl:

Rozwój gospodarczy w XXI wieku zmienia sposób postrzegania innowacji i współpracy przedsiębiorstw. Globalne sieci biznesowe tworzą bardzo konkurencyjne rynki charakteryzujące się innowacyjnością i zmiennością. Dalsze zmiany mogą być konsekwencją zaangażowania konsumentów w proces tworzenia produktu oraz rozwoju Internetu Rzeczy. Skupiając się na działaniach międzynarodowych sieci funkcjonujących w Polsce autor prezentuje wybrane aspekty zastosowania koncepcji prezentowanych w literaturze zarządzania innowacjami w ostatniej dekadzie oraz nowych trendów, które należy obserwować oraz badać.

Abstract:

The current economic development changes the perception of technology innovation and business cooperation. Global business networks create very competitive markets characterised by constant innovation and dynamic changes. Further changes may come with growing involvement of active consumers and the development of Internet of Things. ; Focusing mainly on activities of multinational business networks operating in Poland the author describes selected aspects of gradual adoption of innovation management concepts in firms. The article provides with an overview of concepts described in innovation management literature during the last decade and of new concepts evolving.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0004

Pages:

46-56

Source:

Management, vol. 19, no 1 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego