Object structure

Creator:

Stankiewicz, Janina ; Bortnowska, Hanna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Aid measures for the unemployed and their assessment (in the light of the research results) = Działania pomocowe bezrobotnym i ich ocena (w świetle wyników badań)

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Subject and Keywords:

spowolnienie gospodarcze ; zwolnienia pracownicze ; outplacement ; economic downturn ; redundancies

Abstract_pl:

Negatywne konsekwencje spowolnienia gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 r. w Stanach Zjednoczonych dotknęły wiele krajów, w tym - Polskę. W wielu przedsiębiorstwach niezbędne stało się przeprowadzenie zwolnień pracowniczych, a te, jeśli były realizowane w nieetyczny sposób, nasilały procesy dysfunkcjonalne w firmach. ; W artykule zaprezentowano przykłady działań z zakresu outplacement, które mogą zostać podjęte przez samorządy i pracodawców, aby ograniczać te negatywne zjawiska i/lub by zmniejszać skalę bezrobocia. Przedstawiono także wyniki badań empirycznych zrealizowanych wśród lubuskich pracowników zwolnionych z pracy w latach 2008-2014. Wskazano, m.in. działania pomocowe, z których skorzystali respondenci oraz te, z których chcieliby skorzystać, lecz nie mieli takiej możliwości.

Abstract:

The negative consequences of the economic downturn started in 2008 in the USA affected many countries, including - Poland. In many organizations, it was necessary to carry out the redundancies, and these ones, if they were implemented in an unethical way, usually intensified dysfunctional processes within the companies. ; "The historic symbolism" is based on the parallel between the sacra history and the description of human deeds composing its fulfilment in accordance with the belief about the hidden sense of the history, known to the Creator himself. It was in the books of Vita Christi [et] La Vengeance, that the bigotry, history and politics entangled with one another with bonds of complicated relations, speaking collectively with the language of art.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0006

Pages:

73-88

Source:

Management, vol. 19, no 1 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego