Object structure

Creator:

Woźniak, Jesica

Contributor:

Gillmeister, Andrzej - red.

Title:

Wizerunek językowy młodego pokolenia w powieści Doroty Masłowskiej Kochanie, zabiłam nasze koty jako przykład lingua frankensteinia = The image of young generation's languge in Dorota Maslowska's novel Kochanie, zabiłam nasze koty as an example of lingua frankensteinia

Group publication title:

In Gremium, t. 11

Subject and Keywords:

Masłowska, Dorota (1983 -) ; lingua frankensteinia ; globalizacja językowa ; wizerunek językowy ; młode pokolenie ; language globalization ; language image ; young generation

Abstract_pl:

Artykuł stanowi próbę ukazania wizerunku językowego młodego pokolenia oraz spojrzenia na kwestię globalizacji komunikacji językowej w powieści Doroty Masłowskiej Kochanie, zabiłam nasze koty. Celem jest zwrócenie uwagi na język powieści jako przykład lingua frankensteinia. Artykuł nie tylko prezentuje przykłady językowe z powieści, ale również podkreśla rolę stylizacji warstwy językowej wspieranej przez groteskowo zarysowaną formę gatunkową chic lit, uwypuklając jednocześnie problem ponowoczesnego świata, w którym za sprawą angielszczyzny dokonuje się monopolizacja językowa.

Abstract:

This article is an attempt to show the image of young generation?s language and a view at the issue of globalization of language communication in the novel of Dorota Masłowska Kochanie, zabiłam nasze koty. The goal of this article is to draw attention to language of this novel as an example of lingua frankensteinia. The article presents not only examples of language excerpted from novel, but also emphasizes role of the stylization of language layer that is supported by grotesquely outlined form of chic lit genre, highlighting at the same time the problem of monopolization of language by English language in postmodern world.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

163-177

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 11

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/