Object structure

Title:

Zastosowanie systemu ARAMIS do pomiarów odkształceń konstrukcji murowych = Application of ARAMIS system for measurement of deformations of masonry

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 46 (2017)

Creator:

Urbańska, Krystyna

Subject and Keywords:

system Aramis ; odkształcalność muru ; zarysowania ; propagacja zarysowań ; deformability of the masonry ; cracks ; propagation of cracks

Abstract_pl:

W pracy zamieszczono wyniki pomiarów przemieszczeń i odkształceń przeprowadzonych na fragmentach murów wykonanych z cegły pełnej. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu systemu do bezkontaktowych trójwymiarowych pomiarów deformacji Aramis. Uzyskane wyniki posłużyły do wyznaczenia odkształceń średnich dla próbki oraz obserwacji propagacji powstających zarysowań.

Abstract:

The paper presents the results of measurements of displacements and strains obtained on fragments of walls made of bricks. In addition to the Instron measurements, the displacements were measured on the specimen surface by using the modern non-contact measuring system ARAMIS, which has a direct interface with the strength testing machine and determines displacements by means of two cameras. The results were used to determine the average strain and the observation of the propagation of cracs in masonry panel.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 46 ukazał się jako nr 166 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

48-59

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 46

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego