Object structure

Creator:

Pasičnik, Igor D. ; Kalamaž, Ruslana V. ; Avgustuk, Maria M.

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Title:

Iluzja wiedzy w zakresie wsp?łczynnik?w niezawodności metakognitywnego monitoringu działań edukacyjnych student?w = The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2017

Subject and Keywords:

iluzja wiedzy ; metakognitywny monitoring ; działalność edukacyjna ; wiekowe cechy i odmienności płciowe ; illusion of knowing ; metacognitive monitoring ; educational activity ; overconfidence ; underconfidence

Abstract_pl:

W artykule zostały przeanalizowane wyniki badań empirycznych iluzji wiedzy w zakresie systemu wsp?łczynnik?w niezawodności monitoringu działań edukacyjnych student?w. Szczeg?lnie stwierdzono, że iluzja wiedzy jako nadmierna pewność i błąd metakognitywnego monitorowania występuje we wszystkich rodzajach sądów o przebadanym, jednak bardziej przejawia się w sądach prospektywnych. ; Empirycznie ustalono korelacyjne wsp?łzależności pomiędzy wskaźnikami iluzji wiedzy a aktywnością metakognitywną, metakognitywnym zaangażowaniem w działania, og?lną pewnością siebie. Refleksyjność, motywacja nauczania, samoskuteczność oraz wyobraźnia studenta o "ustaloną albo wzrastającą" inteligencję są powiązane z iluzją wiedzy pośrednio poprzez system łączności z cechami charakterystycznymi i og?lną pewnością siebie. ; Pod względem r?żnic płciowych, u kobiet ustalono tendencję do przewagi nadmiarnej pewności siebie. Ponadto okazało się, że iluzjia wiedzy jest bardziej typowa dla student?w młodszej grupy wiekowej, zwłaszcza tych, kt?rzy cechują się niskim poziomem osiągnięć edukacyjnych.

Abstract:

The study analyses the results of the empirically established connections between the features of the singled out personal, cognitive and metacognitive characteristics of students. In particular, it is established that the illusion of knowing regarded as an overconfidence and an error of metacognitive monitoring occurs in all types of metacognitive judgments, but is more evident in prospective judgments. ; We found the correlation between the indicators of the illusion of knowing and metacognitive activity, metacognitive awareness and self-confidence. Reflexivity, educational motivation, self-efficacy and student's introspection of fixed or changeable intellect are conneted with the illusion of knowing from across the spectrum of the system of relations with metacognitive characteristics and general self-confidence. ; Gender and age differences in the manifestation of the illusion of knowing are not observed, although it is found that women tend to overconfidence. The illusion of knowing is more typical for younger students, especially for those with low levels of educational achievements. keywords: illusion of knowing, metacognitive monitoring, educational activity, overconfidence, underconfidence.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

89-102

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2017

Language:

rus

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego