Show structure

Title:

Zdrowie w systemie wartości menedżerów = Health in the value system of managers

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2017

Creator:

Šingaev, Sergei M.

Subject and Keywords:

zdrowie ; system wartości ; menedżerowie ; profesjonalne zdrowie ; health ; values ; manager ; professional health

Abstract_pl:

W artykule został przeanalizowany system wartości współczesnego rosyjskiego menedżera i miejsce zdrowia w tym systemie. Wyróżnione zostały cztery podstawowe, z punktu widzenia menedżerów, wartości: zdrowie (fizyczne i psychiczne), interesująca praca, miłość (duchowa i fizyczna bliskość z ukochaną osobą), szczęśliwe życie. W miarę przebywania w zawodzie dochodzi do transformacji wartości: zdrowie wychodzi na pierwszy plan, dokonuje się w świadomości zmiana znaczenia zdrowia jako istotnej wartości.

Abstract:

The article analyzes the system of values of modern Russian Manager and the place of health in this system. Identified four basic, from the point of view of managers, value: "Health (physical and mental)", "Interesting work", "Love (spiritual and physical intimacy with a loved one)", "Happy family life". At least find in the profession the transformation of values: health comes to the fore, there is an awareness of the importance of health as a universal value.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

159-171

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2017

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego