Show structure

Title:

Neuroobrazowanie. Przegląd krytyki fMRI = Neuroimaging. Review of critique of fMRI

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2017

Creator:

Woźny, Michał

Subject and Keywords:

fMRI ; neuroobrazowanie ; błąd porównań wielokrotnych ; BOLD (parametr) ; neuroimaging ; multiple comparisons ; BOLD (parameter)

Abstract_pl:

Metody neuroobrazowania są niedoskonałe, jednak nie oznacza to, że nie powinno się ich używać. Istnieje wiele kontrowersji wokół interpretacji danych fMRI oraz neuroobrazowania. Krytyka neuroobrazowania ukazuje szereg problemów metody: możliwe błędy statystyczne (np. błąd porównań wielokrotnych), zawyżanie wartości wyników badań, brak wiedzy o zależności pomiędzy parametrem BOLD a aktywnością neuronalną czy stawianie tendencyjnych, implikowanych metodą hipotez. Krytyka neuroobrazowania oferuje klucz do zrozumienia, co tak na prawdę pokazują nam neuroobrazy.

Abstract:

The methods of neuroimaging are imperfect, but still can be useful. There are many controversies about fMRI data analysis and meaning of neuroimages themselves. The critique of neuroimaging spotlights various problems: possible statistical misinterpretations (like multiple comparisons), overestimate outcome of research, lack of knowledge about correlation between BOLD parameter and neural activity or biased hypothesis implicated by method. The critique of neuroimaging offers us a key to understand what do neuroimages really show.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

185-195

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2017

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego