Object structure

Creator:

Kozłowski, Rafał

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Different faces of passion in the context of leadership = Różne oblicza pasji w kontekście przywództwa

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

przywództwo ; przedsiębiorczość ; pasja ; leadership ; entrepreneurship ; passion

Abstract_pl:

Artykuł zwraca uwagę na pasję, która w zależności od sytuacji, może motywować przedsiębiorczych liderów nie tylko do tworzenia nowych przedsięwzięć, ale także do budowania i rozwijania tych przedsięwzięć. Należy zwrócić uwagę, że jest także ciemna strona pasji, która jest zdominowana przez chciwość i pychę, co może doprowadzić do wyników odmiennych niż oczekiwane.

Abstract:

The paper describes passion, which depending on the context, may motivate entrepreneurial leaders not only to found an organization, but also to grow and expand their ventures. It should also be noted that there is also the dark side of passion dominated by greed and hubris, which may result in counterproductive outcomes.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0025

Pages:

71-80

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego