Object structure

Creator:

Tokarski, Stefan ; Tokarski, Krzysztof ; Sikora, Joanna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Levels of management and economic results of enterprises = Poziomy kierowania a rezultaty ekonomiczne przedsiębiorstw

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

poziom kierowania ; wywieranie wpływu ; wskaźniki rentowności ; podwładny bezpośredni ; podwładny pośredni ; levels of management ; influence ; profitability ratios ; direct subordinate ; indirect subordinate

Abstract_pl:

Aby osiągnąć konkurencyjne rezultaty, menedżer musi opanowywać umiejętności niezbędne na kolejnych poziomach kierowania. W prezentowanych badaniach zweryfikowaliśmy hipotezę dotyczącą korelacji pomiędzy poziomem kierowania, a efektywnością kontrolując zmienne pośredniczące w postaci formy własności oraz wpływu poziomu kierowania na bezpośrednich i pośrednich podwładnych.

Abstract:

In order to achieve competitive results, the manager must master the skills necessary for subsequent levels of management. In the present study we have verified three hypotheses regarding the correlation between the level of control and efficiency, a form of ownership and influence on the managing level to direct and indirect subordinates. Two of the hypotheses gained the expected level of significance and the third was statistically insignificant.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0026

Pages:

81-95

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego